Dilraj Singh Chawla

President

Phone: 203-768-8774
Term: 2019-2020

Harjinder Kaur Multani

Vice President

Phone: 860-810-0508
Term: 2019-2020

Surinder Singh Chawla

General Secretary

Phone: (203) 767-2992
Term: 2019-2020

Bibi Chanranjit Kaur

Assistant Secretary

Phone: (860) 680-1091
Term: 2019-2020

Gurdev Singh Randhawa

Treasurer

Phone: (860) 645-9568
Term: 2019-2020

 

Manjit Singh Sahni

Assistant Treasurer

Phone: (860) 376-6110
Term: 2019-2020

Harminder Singh

Assistant Treasurer

Phone: (203)464-3507
Term: 2019-2020