ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ॥

ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤਿ ਆਪਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ॥

October 11th

Parkash Gurpurab Sri Guru Ram Das Sahib JiSeptember 29th to October 2nd

Annual Akhand Keertan Samagam


Due to COVID-19 Omicron Variant 
Mask is MANDATORY for everyone at Gurdwara Sahib who is not vaccinated
If you feel sick, Cold, Cough, Headache. etc. please stay home
If you exposed to someone in last five days who is sick please stay home 

Washing your hands and avoiding touching your face


Head Granthi Bhai Charanjit Singh Ji 860-621-3015